Några av samhällets osynliga hjältar är de som gör alla vita linjer på vägarna runtom i vårt avlånga land. Det är troligtvis samma osynliga människor som ligger bakom målning av parkeringsrutor. Planeringen av parkeringsrutor i samhället görs av vägkontor och Trafikverket på kommunal och statlig nivå. Ett jättejobb, genomtänkt och organiserat. Utförandet vid målning av parkeringsrutor utförs av diverse företag specialiserade mot just denna märkliga nisch. Det finns företagare och människor för livets alla områden varav några har fastnat för uppgiften att måla parkeringsrutor och vägmarkeringar.

Som ägare av mark med planer på att organisera sin asfalterade parkeringsyta finns det mycket att lära av proffsen på området. De som målar parkeringsrutor på daglig basis investerar i maskiner som utför jobbet men för vanliga dödliga går det alldeles utmärkt att måla parkeringsrutor för hand. I de fall man själv utför jobbet kan man rådfråga de etablerade firmorna om vilken typ av färg som passar bäst vid målning av parkeringsrutor. Man får räkna med att jobbet kommer att behöva upprepas inom loppet av något år. Firmor som är proffs på området rekommenderar den mer avancerade färgpigmenteringen som finns i termoplast. Målar man parkeringsrutor med den typen av färgpigmentering bör det räcka att förbättra parkeringsrutorna med fyra års intervaller.

Vid parkeringsmålning är det främst tre typer av färg som är aktuella. Färgerna bör vara tåliga och väderbeständiga samt behålla sin vithet oavsett slitage. De färger som uppfyller dessa krav är; akryl, termoplast eller alkyd. Detta är antingen vattenbaserade- eller oljebaserade färger.

Innan man startar målningen av parkeringsrutor bör man avväga vilken typ av slitage som resultatet kommer att utsättas för och utifrån denna analys väljer man färg. I de fall parkeringsrutorna kommer att utsättas för hårdare slitage rekommenderas inhyrning av firma som utför arbetet på ett professionellt sätt för snygga, hållbara resultat som skapar ett professionellt helhetsintryck.

Alkyd lämpar sig väl för parkeringsplatser som inte utsätts för så hård typ av slitage. Detta är den billigaste typen av färg vilket gör att den tilltalar personer med lägre krav på sina parkeringsytor.