Kemtvätt Göteborg

Kemtvätt innebär att man tvättar något i andra ämnen än vatten, alternativt med en mycket liten mängd vatten. På engelska kallas denna metod för dry cleaning. En vanlig kemikalie för kemtvätt är koldioxid. Förr användes andra kemikalier som nu inte används på grund av sin miljöpåverkan. Bland annat förbjöds perkloretylen och trifluortrikloretan på 90- talet för sin negativa inverkan på ozonskiktet. Dessa användes tidigare flitigt just i kemtvätt.

Kemtvätten upptäcktes och har sitt ursprung i Frankrike. Det var på 1820-talet som några fabriksarbetare upptäckte att utspilld bensin på en nedsmutsad duk hade en smutslösande effekt.

Sedan dess har kemtvätt varit en självklar procedur för många plagg. Kemtvättar finns nu över hela världen och i hela Sverige. En enkel internetsökning kan ge dig info om närmaste kemtvätt i Göteborg eller i någon annan svensk stad.

Kemtvätt är en teknik som används på material som inte bör tvättas i vatten, exempelvis läder, mocka, ylle och päls.

Om det på tvättlappen finns en ring med en bokstav som P, A eller F innebär det att plagget kan kemtvättas och det i en specifik kemikalie, det är det som bokstaven indikerar. Det senaste inom kemtvätt är en teknik som heter wetclean. Plagg som har bokstav W tvättas med denna metod. Wetclean innebär att man använder substanser för tvätt som är helt biologiskt nedbrytbara och metoden är mycket miljövänlig. Har du ett plagg som kräver denna typ av tvättning hittar du enkelt en kemtvätt i Göteborg eller någon annan stad som utför denna typ av kemtvätt.

Har en olycka skett och din fina mockajacka har fått en fläck? Fick du av misstag cykelolja på din fina skjorta? En klassisk olycka är att en bil kör förbi och skvätter upp smutsigt vatten på dina kläder. Detta är bara några situationer då kemtvätt i Göteborg kan vara användbart!