För att undvika och minska långvariga sjukskrivningar kan man med hjälp av en hälsokontroll i Stockholm hjälpa företag och deras anställda med deras hälsa och välmående. Det kan bland annat hjälpa till att sänka sjukdomskostnader i företaget och öka personal nöjdheten.

shops-1026420_640

Med en hälsokontroll i Stockholm kan man anpassa undersökningen för ditt företag, utifrån vilken bransch man är i och vad personalen önskar. Problem med hälsan i företaget kan minska drastiskt men man hjälper även de enskilda personerna att få bekräftat fall det är något som behöver behandlas. Såklart finns det alltid vissa sjukdomar som man inte kan förhindra men som kanske kan starta behandling eller motverka eventuella komplikationer.

En fördel med att göra en proaktiv hälsokontroll i Stockholm är självklart att se till att folk håller sig friska, är man frisk så kan man va på arbetet. När man gör relevanta och regelbundna hälsoundersökningar så kan man upptäcka risker för allvarligare sjukdomar i tid som till exempel hjärtinfarkter.

Företag visar genom dessa undersökningar en stor uppskattning och känsla för sin personal medan personalen i sin tur känner sig uppskattade. Sen beroende på vilken arbetsplats så finns det olika psykiska och fysiska faktorer att titta på. När det kommer till det psykiska så kan det vara stressen som man ska utreda och det fysiska kan ha att göra med att arbetet kräver mycket av kroppen. Man kan dela in det i kontor och byggsektor.

Företagshälsovård för de på kontor hanterar de stressrelaterade problem som finns och också den belastningen som sker på kroppen. Inom bygg så kollar man mycket på de kemikalier som man kan stöta på under en arbetsdag och på de olika platser man arbetar på. Ett exempel på en undersökning för byggsektorn är asbest och då får man en undersökning av läkaren och spirometri.

Det är lika viktigt att ta hand om varandra på arbetet som det är att ta hand om sin familj.